Фестивалът „Младите в театъра” има за цел да открие, популяризира и подпомогне млади творци в театралното изкуство като в рамките на своята програма представи пред публика техни първи професионални опити, подбрани от селекционер. Уникалността на този форум е във възможността за срещи между млади творци в сферата на режисурата, но също и в останалите изкуства, които театърът включва като свои компоненти – сценография, костюмография, плакат, музика. Основна цел на фестивала е да обърне внимание на тенденциите в работата на младите режисьори като направи разнообразна, но представителна селекция сред реализираните театрални проекти за съответния период от две години. Участието в програмата на фестивала дава на младите професионалисти възможност за утвърждаване в професионалния контекст, за популяризиране на тяхната работа, както и за евентуално осигуряване на следващи ангажименти. За тази цел Фестивалът разработва стратегии и за привличане вниманието и на ръководствата на културни институти в страната.
Фестивалът се провежда в първата седмица на октомври всяка нечетна година.

Daga Print HouseKris FashionLovetch MunicipalityTeodorVelga