NGLAS: За избора на репертоар и развитието на трупите в българските извънстолични театри, с акцент върху Драматичния театър-Ловеч – от Биляна Петрова

11/25/2022
Биляна Петрова
снимка: Драгомир Димчев
Daga Print HouseKris FashionLovetch MunicipalityTeodorVelga