[
 {
  "categories": [],
  "id": "10828",
  "publishAt": "2024-02-16T11:53:00Z",
  "settings": {
   "layout": "default",
   "meta": {
    "description": "За това информират от Драматичен театър-Ловеч.",
    "image": {
     "file_segment": 309,
     "height": 1536,
     "id": 49649,
     "library": null,
     "mime_type": "image/jpeg",
     "name": "386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
     "order": 0,
     "settings": [],
     "size": 683237,
     "sizes": {
      "card_horizontal": {
       "height": 370,
       "width": 490
      },
      "card_vertical": {
       "height": 470,
       "width": 380
      },
      "fixed_image": {
       "height": 650,
       "width": 980
      },
      "fullscreen": {
       "height": 1080,
       "width": 1920
      },
      "image": {
       "height": 735,
       "width": 980
      },
      "lead": {
       "height": 1440,
       "width": 1920
      },
      "original": {
       "height": 1536,
       "width": 2048
      },
      "square": {
       "height": 540,
       "width": 540
      },
      "thumb": {
       "height": 300,
       "width": 300
      }
     },
     "urls": {
      "card_horizontal": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/card_horizontal/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "card_vertical": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/card_vertical/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "fixed_image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/fixed_image/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "fullscreen": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/fullscreen/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/image/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "lead": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/lead/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "original": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/original/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "square": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/square/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg",
      "thumb": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/309/thumb/386093488_10227816828797740_5576598900338590588_n.jpg"
     },
     "width": 2048
    },
    "title": "NGLAS: Голямо намаление на цената на билети в Ловешкия театър"
   }
  },
  "slug": "nglas-namalenie-bileti",
  "tags": [],
  "title": "NGLAS: Голямо намаление на цената на билети в Ловешкия театър",
  "visibility": "public",
  "widgets": [
   {
    "chosen": false,
    "component": "ArticleHeaderWidget",
    "id": "0r66mgt",
    "selected": false,
    "settings": {
     "containerSettings": {
      "spacing": "top"
     }
    },
    "widgetId": "0r66mgt"
   },
   {
    "chosen": false,
    "component": "ImageWidget",
    "id": "luji6o9",
    "selected": false,
    "settings": {
     "containerSettings": {
      "spacing": "top"
     },
     "description": "снимка: БТА",
     "image": {
      "file_segment": 135,
      "height": 540,
      "id": 39312,
      "library": null,
      "mime_type": "image/jpeg",
      "name": "71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
      "order": 0,
      "settings": [],
      "size": 117114,
      "sizes": {
       "card_horizontal": {
        "height": 370,
        "width": 490
       },
       "card_vertical": {
        "height": 470,
        "width": 380
       },
       "fixed_image": {
        "height": 650,
        "width": 980
       },
       "fullscreen": {
        "height": 1080,
        "width": 1920
       },
       "image": {
        "height": 735,
        "width": 980
       },
       "lead": {
        "height": 1440,
        "width": 1920
       },
       "original": {
        "height": 540,
        "width": 720
       },
       "square": {
        "height": 540,
        "width": 540
       },
       "thumb": {
        "height": 300,
        "width": 300
       }
      },
      "urls": {
       "card_horizontal": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/card_horizontal/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "card_vertical": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/card_vertical/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "fixed_image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/fixed_image/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "fullscreen": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/fullscreen/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/image/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "lead": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/lead/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "original": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/original/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "square": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/square/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg",
       "thumb": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/135/thumb/71556677_142443920469134_8059108361137815552_n.jpg"
      },
      "width": 720
     },
     "variant": "shift-2"
    },
    "widgetId": "luji6o9"
   },
   {
    "chosen": false,
    "component": "ButtonsWidget",
    "id": "vm2jaqf",
    "selected": false,
    "settings": {
     "alignment": "left",
     "containerSettings": {
      "spacing": "both"
     },
     "list": [
      {
       "button": {
        "id": "",
        "label": "Към статията",
        "link": "https://nglas.net/2024/02/15/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2/?fbclid=IwAR0skY1B6ZjrkTccI4t36pXKRz2OGExB4A5hO1u3fGa7T4HXrBUGHsYlJuM",
        "rel": "follow",
        "target": "_blank",
        "type": "primary"
       },
       "chosen": false,
       "id": 1,
       "selected": false
      }
     ]
    },
    "widgetId": "vm2jaqf"
   }
  ]
 },
 {
  "categories": [],
  "id": "33402",
  "publishAt": "2024-01-12T08:04:00Z",
  "settings": {
   "layout": "default",
   "meta": {
    "description": "Театърът в Ловеч е с нов фокус върху спектакли за възрастни в камерната сцена",
    "image": {
     "file_segment": 250,
     "height": 1365,
     "id": 46762,
     "library": null,
     "mime_type": "image/jpeg",
     "name": "280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
     "order": 0,
     "settings": [],
     "size": 281161,
     "sizes": {
      "card_horizontal": {
       "height": 370,
       "width": 490
      },
      "card_vertical": {
       "height": 470,
       "width": 380
      },
      "fixed_image": {
       "height": 650,
       "width": 980
      },
      "fullscreen": {
       "height": 1080,
       "width": 1920
      },
      "image": {
       "height": 654,
       "width": 980
      },
      "lead": {
       "height": 1280,
       "width": 1920
      },
      "original": {
       "height": 1365,
       "width": 2048
      },
      "square": {
       "height": 540,
       "width": 540
      },
      "thumb": {
       "height": 300,
       "width": 300
      }
     },
     "urls": {
      "card_horizontal": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/card_horizontal/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "card_vertical": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/card_vertical/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "fixed_image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/fixed_image/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "fullscreen": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/fullscreen/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/image/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "lead": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/lead/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "original": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/original/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "square": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/square/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg",
      "thumb": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/250/thumb/280453550_480838490501770_5546544835804938849_n.jpg"
     },
     "width": 2048
    },
    "title": "NGLAS: Театърът в Ловеч се фокусира върху спектакли за възрастни в камерната сцена"
   }
  },
  "slug": "kamerni-predstavlenia",
  "tags": [],
  "title": "NGLAS: Театърът в Ловеч се фокусира върху спектакли за възрастни в камерната сцена",
  "visibility": "public",
  "widgets": [
   {
    "chosen": false,
    "component": "ArticleHeaderWidget",
    "id": "0r66mgt",
    "selected": false,
    "settings": {
     "containerSettings": {
      "spacing": "top"
     }
    },
    "widgetId": "0r66mgt"
   },
   {
    "chosen": false,
    "component": "ImageWidget",
    "id": "luji6o9",
    "selected": false,
    "settings": {
     "containerSettings": {
      "spacing": "top"
     },
     "description": "Снимка: Драгомир Димчев",
     "image": {
      "file_segment": 253,
      "height": 1280,
      "id": 46765,
      "library": null,
      "mime_type": "image/jpeg",
      "name": "280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
      "order": 0,
      "settings": [],
      "size": 259695,
      "sizes": {
       "card_horizontal": {
        "height": 370,
        "width": 490
       },
       "card_vertical": {
        "height": 470,
        "width": 380
       },
       "fixed_image": {
        "height": 650,
        "width": 980
       },
       "fullscreen": {
        "height": 1080,
        "width": 1920
       },
       "image": {
        "height": 613,
        "width": 980
       },
       "lead": {
        "height": 1200,
        "width": 1920
       },
       "original": {
        "height": 1280,
        "width": 2048
       },
       "square": {
        "height": 540,
        "width": 540
       },
       "thumb": {
        "height": 300,
        "width": 300
       }
      },
      "urls": {
       "card_horizontal": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/card_horizontal/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "card_vertical": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/card_vertical/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "fixed_image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/fixed_image/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "fullscreen": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/fullscreen/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/image/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "lead": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/lead/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "original": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/original/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "square": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/square/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg",
       "thumb": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/253/thumb/280555312_480838407168445_1154647871588627392_n.jpg"
      },
      "width": 2048
     },
     "variant": "shift-2"
    },
    "widgetId": "luji6o9"
   },
   {
    "chosen": false,
    "component": "ButtonsWidget",
    "id": "vm2jaqf",
    "selected": false,
    "settings": {
     "alignment": "left",
     "containerSettings": {
      "spacing": "both"
     },
     "list": [
      {
       "button": {
        "id": "",
        "label": "Към статията",
        "link": "https://nglas.net/2024/01/11/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d1%81%d0%bf%d0%b5/?fbclid=IwAR0AoxwEQyEafxXCIxLFjPmNjAv4HVmP6_KG2vGJx1Vm_Pyey54jVq6EWcM",
        "rel": "follow",
        "target": "_blank",
        "type": "primary"
       },
       "chosen": false,
       "id": 1,
       "selected": false
      }
     ]
    },
    "widgetId": "vm2jaqf"
   }
  ]
 },
 {
  "categories": [],
  "id": "25292",
  "publishAt": "2023-12-19T06:02:00Z",
  "settings": {
   "layout": "default",
   "meta": {
    "description": "Идеята, текстът и режисурата са на Кристиана Бояджиева, която разбира и от книги, и от театър. ",
    "image": {
     "file_segment": 305,
     "height": 596,
     "id": 48037,
     "library": null,
     "mime_type": "image/jpeg",
     "name": "20231218_131357.jpg",
     "order": 0,
     "settings": [],
     "size": 691779,
     "sizes": {
      "card_horizontal": {
       "height": 370,
       "width": 490
      },
      "card_vertical": {
       "height": 470,
       "width": 380
      },
      "fixed_image": {
       "height": 650,
       "width": 980
      },
      "fullscreen": {
       "height": 1080,
       "width": 1920
      },
      "image": {
       "height": 585,
       "width": 980
      },
      "lead": {
       "height": 1145,
       "width": 1920
      },
      "original": {
       "height": 596,
       "width": 1000
      },
      "square": {
       "height": 540,
       "width": 540
      },
      "thumb": {
       "height": 300,
       "width": 300
      }
     },
     "urls": {
      "card_horizontal": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/card_horizontal/20231218_131357.jpg",
      "card_vertical": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/card_vertical/20231218_131357.jpg",
      "fixed_image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/fixed_image/20231218_131357.jpg",
      "fullscreen": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/fullscreen/20231218_131357.jpg",
      "image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/image/20231218_131357.jpg",
      "lead": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/lead/20231218_131357.jpg",
      "original": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/original/20231218_131357.jpg",
      "square": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/square/20231218_131357.jpg",
      "thumb": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/thumb/20231218_131357.jpg"
     },
     "width": 1000
    },
    "title": "NGLAS.NET: Как „Великият Гетсби“ изчезва в „Малката книжарница“ на Драматичен театър Ловеч – от Цветан С. Тодоров"
   }
  },
  "slug": "bta-malkata-knijarnica-xtnpml",
  "tags": [],
  "title": "NGLAS.NET: Как „Великият Гетсби“ изчезва в „Малката книжарница“ на Драматичен театър Ловеч – от Цветан С. Тодоров",
  "visibility": "public",
  "widgets": [
   {
    "chosen": false,
    "component": "ArticleHeaderWidget",
    "id": "0r66mgt",
    "selected": false,
    "settings": {
     "containerSettings": {
      "spacing": "top"
     }
    },
    "widgetId": "0r66mgt"
   },
   {
    "chosen": false,
    "component": "ImageWidget",
    "id": "luji6o9",
    "selected": false,
    "settings": {
     "containerSettings": {
      "spacing": "top"
     },
     "description": "снимка: БТА",
     "image": {
      "file_segment": 305,
      "height": 596,
      "id": 48037,
      "library": null,
      "mime_type": "image/jpeg",
      "name": "20231218_131357.jpg",
      "order": 0,
      "settings": [],
      "size": 691779,
      "sizes": {
       "card_horizontal": {
        "height": 370,
        "width": 490
       },
       "card_vertical": {
        "height": 470,
        "width": 380
       },
       "fixed_image": {
        "height": 650,
        "width": 980
       },
       "fullscreen": {
        "height": 1080,
        "width": 1920
       },
       "image": {
        "height": 585,
        "width": 980
       },
       "lead": {
        "height": 1145,
        "width": 1920
       },
       "original": {
        "height": 596,
        "width": 1000
       },
       "square": {
        "height": 540,
        "width": 540
       },
       "thumb": {
        "height": 300,
        "width": 300
       }
      },
      "urls": {
       "card_horizontal": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/card_horizontal/20231218_131357.jpg",
       "card_vertical": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/card_vertical/20231218_131357.jpg",
       "fixed_image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/fixed_image/20231218_131357.jpg",
       "fullscreen": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/fullscreen/20231218_131357.jpg",
       "image": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/image/20231218_131357.jpg",
       "lead": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/lead/20231218_131357.jpg",
       "original": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/original/20231218_131357.jpg",
       "square": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/square/20231218_131357.jpg",
       "thumb": "https://storage.googleapis.com/is-dtl/images/000/000/305/thumb/20231218_131357.jpg"
      },
      "width": 1000
     },
     "variant": "shift-2"
    },
    "widgetId": "luji6o9"
   },
   {
    "chosen": false,
    "component": "ButtonsWidget",
    "id": "vm2jaqf",
    "selected": false,
    "settings": {
     "alignment": "left",
     "containerSettings": {
      "spacing": "both"
     },
     "list": [
      {
       "button": {
        "id": "",
        "label": "Към статията",
        "link": "https://nglas.net/2023/12/18/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b3%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b1%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%bb/?fbclid=IwAR3ae7ifTFmS2QF1I3Dohuiqm7ztGOpuIMfI4yWruO1MGnc95uGX11Dtgk8",
        "rel": "follow",
        "target": "_blank",
        "type": "primary"
       },
       "chosen": false,
       "id": 1,
       "selected": false
      }
     ]
    },
    "widgetId": "vm2jaqf"
   }
  ]
 }
]
Предишна страница
Daga Print HouseKris FashionLovetch MunicipalityTeodorVelga
последвай ни
 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok